Bay Oil (aromatherapy)

pimenta racemosa

CAS 8006-78-8