Citronella Oil Ceylon (aromatherapy)

cymbopogon nardus